Technologické možnostiREFERENCIE

Naše služby sú využívané v rôznych odvetviach priemyslu.

• strojársky priemysel
• automobilový priemysel
• potravinársky priemysel
• elektrotechnický priemysel
• stavebný priemysel

Niektoré významné spoločnosti u ktorých sme sa presadili kvalitou, tradíciou, spoľahlivosťou a dobrými cenami: